mercredi 3 février 2016

Đảng cộng sản không thể thay đổi mà chỉ có thể sụp đổ?


Tiến sĩ Lê Minh Nguyên trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang ThànhBáo cáo chính trị và báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tại đại hội 12, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tuyên bố kiên định chủ nghĩa Mác Lê-nin, phát triển kinh tế theo định hướng thị trường xã hội chủ nghĩa.

Từ năm 1986 bước vào thời kỳ đổi mới, qua 6 kỳ đại hội lập trường ấy vẫn nguyên như cũ, đẩy Việt Nam ngày càng lún sâu vào con đường tụt hậu, phân chia giàu nghèo ngày càng mở rộng, đạo đức xã hội ngày càng băng hoại.

Từ Hoa Kỳ, tiến sĩ Lê Minh Nguyên đã đưa ra một số nhận xét về hiện tình Việt Nam sau đại hội 12 là đảng cộng sản không thể tự thay đổi mà chỉ có thể tự sụp đổ.

Cuộc phỏng vấn do phóng viên Trần Quang Thành thực hiện

Nội dung như sau - Mời quí vị cùng nghe.