mercredi 9 mars 2016

CA không được quyền trinh sát đảng viên tham nhũng

BẠN ĐỌC DÂN LÀM BÁOĐó là tiết lộ của thiếu tướng Phan Anh Minh, phó giám đốc công an TP.HCM tại hội nghị tổng kết công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2015.


Lý giải về tình trạng lực lượng CA thành phố không phát hiện được tham nhũng, báo Infonet dẫn lời ông Minh cho biết:

“Tôi cũng xin lý giải thêm vì Ban Nội chính yêu cầu Công an TP giải trình là tại sao án tham nhũng được phát hiện do trinh sát là ít, tôi đã nói thẳng không phải là ít mà là không có". 

"Lý do là vì CATP cũng phải chấp hành chỉ thị 15, hầu hết đối tượng thực hiện hành vi tham nhũng là đảng viên mà công an thì không được quyền tổ chức trinh sát đảng viên” 

Chỉ thị số 15 có tên gọi đầy đủ là chỉ thị về "Sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng". 

Đây là chỉ thị do bộ chính trị khóa X ban hành ngày 7/7/2007, dưới thời tổng bí thư Nông Đức Mạnh. Theo đó, những vụ án tham nhũng lớn liên quan đến đảng viên phải do nội bộ đảng xử lý trước. Lực lượng CA chỉ được điều tra sau khi có quyết định chính thức của đảng cộng sản.

Tiết lộ của thiếu tướng Phan Anh Minh cho thấy kẻ bảo kê cho tham nhũng không ai khác chính là đảng cộng sản VN. Thậm chí, chỉ thị của đảng còn đứng trên cả hiến pháp – cũng là một văn bản do chính những người cộng sản nhào nặn nên.

Rõ ràng, bộ công an CSVN ăn lương từ tiền thuế nhân dân, nhưng cũng chỉ là lực lượng tay sai bảo vệ chế độ, đàn áp dân lành.


Nguồn : DÂN LÀM BÁO