lundi 14 mars 2016

Gac Ma 1988 và chủ trương mở miệng

Bạn đọc DÂN LÀM BÁOBáo điện tử VNExpress vừa thực hiện một clip phỏng vấn người dân ngoài đường về cuộc thảm sát tại đảo Gạc Ma năm 1988. Theo đoạn clip thể hiện, hầu như những người được hỏi đều không biết hoặc biết rất lơ mơ về biến cố này.

Điều này thể hiện chuyện gì?

Lịch sử chỉ được mở miệng khi Ban Tuyên giáo cho phép?

Anh hùng chỉ được thừa nhận khi “hợp thời cơ”?

Gạc Ma 1988 không phải là hải chiến, bởi trong trận chiến đó, người lính Việt Nam đứng im đón đạn của Trung Quốc.

Và hơn 10 năm sau họ vẫn không được thừa nhận.

Gạc Ma 1988 - ai muốn xoá phần lịch sử này để bảo vệ mối quan hệ 16 chữ vàng?

Người dân không biết đến việc Trung Quốc chiếm đảo Gạc Ma, là tội của đảng Cộng sản.