dimanche 20 mars 2016

Nợ công Việt Nam tăng trưởng nhanh hơn Phủ Đổng

10372062_1013654485349418_3159196775239690342_n

Nợ công năm 2010 là 45,39 tỷ đô la sau sáu năm nợ công tăng thêm là 49,4 tỷ đô la. Vậy hiện tại nợ công của VN là ( 49,4 + 45,38 = 94,8 tỷ đô la). Tính năm thì là 6 năm nhưng thực chất tăng trưởng nợ công chỉ có 5 năm, vì nó bây giờ đầu năm 2016 vậy một năm nợ công tăng thêm là 49,4 : 5 =9,88 tỷ đô la hay 230 nghìn tỷ VN Đ.Bôi chi ngân sách VN khoảng 5% GDP ( GDP của VN khoảng 200 tỷ đô la vậy 5 % GDP khoảng 10 tỷ đô la).
2 số liệu 9.88 tỷ và 10 tỷ đô la xấp xỉ bằng nhau. Vậy thực chất 6 năm qua VN vay về đâu tư không phát triển gì ca .
Từ năm 2016 đến năm 2020 Việt nam cần vay khoảng 3 triệu tỷ VN Đ khoảng 135 tỷ đô la, mỗi năm nợ công tăng khoảng 27 tỷ đô la.
Năm 2020 nợ công Việt Nam theo lý thuyêt (49,4 + 45,38 + 135 = 229,8 tỷ đô la)
Nếu lấy nợ công năm 2010 là năm gốc 45,39 tỷ đô la.
Vậy trong trong 5 năm 2010 đến 2015 nợ công tương đối tăng lên bao nhiêu % so với năm gốc (2010) : (49,5 : 45,39 = 1,09) . Hay 109%.
Vậy trong trong 10 năm 2010 đến 2020 nợ công tương đối tăng lên bao nhiêu % so với năm gốc (2010) : (229,8 : 45,39 = 5,06) . Hay 506%.
Nếu tính theo kế hoạch nhà nước .Sau 5 năm năm (2010 đến 2015) nợ công tăng thêm (49,5 : 45,39 = 1,09) . Hay 109%.
Nếu tính theo kế hoạch nhà nước .Sau 5 năm năm (2015 đến 2020) nợ công tăng thêm (135 : 94,8 = 1,42) . Hay 142%.

Nhóm BĐX