dimanche 20 mars 2016

ÔNG THIẾU TƯỚNG CHUNG ƠI TÔI BIẾT BỌN DƯ LUẬN VIÊN LÀ AI RỒI, ÔNG KHỎI NHỌC CÔNG ĐIỀU TRA NỮA


FB A NGUYÊN QUANG

ÔNG THIẾU TƯỚNG CHUNG ƠI TÔI BIẾT BỌN DƯ LUẬN VIÊN LÀ AI RỒI, ÔNG KHỎI NHỌC CÔNG ĐIỀU TRA NỮA!
Một năm trước ông Chung hứa sẽ điều tra bọn DLV (bọn phá rối cuộc tưởng niệm Gạc Ma năm 2015) là ai? Ông nhất quyết rằng bọn này "tự phát" và không dính đến Thành ủy HN, không dính đến sở CA của ông.
Clip bôi nhọ tôi do chính bọn đó làm và chúng phỏng vấn ông Bái tổ trưởng dân phố, ông Phúc trưởng ban công tác mặt trận, bà Dung chi hội trưởng Hội người cao tuổi và 1 người dân trong tổ cũng như một cậu thanh niên nói là người trong tổ (mà ông Bái khẳng định rằng anh ta không ở tổ dân phố đó).
Theo tin nhắn của một bạn trong tổ dân phố, tối qua ông Bái (người không biết gì về Internet như ông nói với tôi) đã PHÁT TÁN 1 tài liệu, do 1 người lấy tên là Khanh viết trên trang Vietvision của các DLV, cho nhân dân trong tổ dân phố.
Từ các sự thực đó, người ta buộc phải đi đến suy luận: DLV được chính quyền HN nuôi dưỡng.
Khỏi cần điều tra nữa ông Chung! Thay vào đó ông hãy cho quân điều tra việc làm của ông Bái có phải là hành vi PHÁ HOẠI bầu cử hay không?


TÔI HỎI ÔNG CHUNG CHỦ TỊCH HÀ NỘI.

Ai lệnh cho ông tổ trưởng dân phố? Ông Chung hãy trả lời tôi!
Họ chuẩn bị cho Hội nghị cử tri đây.
Xin trích tin nhắn của một bạn trong tổ dân phố:
---- trích---
Chú A à, tối qua ông Bái tổ trưởng đến từng nhà trong tổ gửi một tập giấy nội dung nói xấu chú đấy, chú biết chưa và có muốn không?
--- hết trích--


Tập tài liệu đây
: