samedi 9 avril 2016

CÔNG AN HÀ NỘI TIẾP TỤC ĐÀN ÁP DÂN OAN 3 MIỀN BẮC - TRUNG - NAM


Trần Quang ThànhHôm qua 8/4/2016, bà con đân oan nhiều địa phương  khắp 3 miền BắcTrung Nam lại đổ về trụ sở tiếp dân số 1 NgôThì Nhậm, quân Hà Đông tố cáo chế độ công an trị đàn áp dân, tước đoạt ruộng vườn nhà, cửa, tài sản của dân, bao chr cho  giới cầm quyền từ trung ương đên địa phương thạm  nhũng
Bà con hô vang "Đả đảo chế độ công an trị" ; "Đả đảo công an đánh người" "Trả tự do cho người dân vô tội" "Đả đảo cộng sản"
Công an Hà Nội đã huy động lực lượng lớn công an đủ loại thẳng tay đàn áp, đánh đập dã man bà con dân oan. Một số người trong đó có chị Cấn Thị Thêu, anh Trương Văn Dũng đã bi đưa vào trụ sở công an 6 Quang Trugn giam giữ  đên gần 2 giò sáng nay 9/4/2016 mới được trở về nhà.