mardi 12 avril 2016

GIÂY PHÚT KINH HOÀNG BUỔI ĐẤU TỐ ÔNG NGUYỄN TƯỜNG THỤYCảnh ở cửa vào nơi đấu tố Ông Tường Thụy đêm 9/4/2016. Ảnh: Trương Dũng.

Nguyễn Tường Thụy


99 giây hiếm hoi ghi được vào thời điểm tẩy chay cuộc họp đấu tố tôi. Vũ Minh Tuế, chủ tịch mặt trận xã, Nguyễn Du Tân phó chủ tịch xã Vĩnh Quỳnh lồng lộn thể hiện uy quyền nhằm trấn áp vợ chồng tôi như trấn áp tội phạm.
Các ông quát vợ con còn chưa xong mà còn đòi quát chúng tôi.
5 năm sau, đợi khóa 15 tôi lại ra ứng cử nữa, các ông nhớ rút kinh nghiệm.