Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2016

Hạn hán đe dọa cuộc sống nông dân đồng bằng sông Cửu LongNguồn: Theo RFA