Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2016

Nhìn lại vụ công an Nguyễn Văn Bắc xin lỗi Công an nhổ nước bọt vào dân