dimanche 1 mai 2016

07h00: VŨNG TÀU ĐÃ BẮT ĐẦU BIỂU TÌNH


07h00, sáng nay, 1/5/2016 anh em trí thức và thanh niên TP Vũng Tàu đã bắt đầu biểu tình đòi môi trường trong sạch cho Đất Nước.

Băng rôn của anh em là:
- Bảo vệ Biển - Bảo vệ nguồn sống của chúng ta.
- Formosa hãy cút khỏi Việt Nam.