dimanche 1 mai 2016

Formosa là cái đéo gì vậy


Tin tức cá chết hằng loạt ở miền Trung trong khi Đảng cắn răng cắn cỏ tìm cách bao che cho Khu công nghiệp Vũng Áng mà tức lộn ruột.
Đồng bào đã biểu tình ở Quảng Bình.
 
Cám ơn cô Lâm Ngân Mai chửi hộ. Nghe mà đã!
Formosa là cái đéo gì vậy'


Nguồn: Theo Facebook Lâm Ngân Mai