mardi 3 mai 2016

Vũng Áng là "lãnh thổ nước bạn"?


01 Tháng 5 2016

 
Xin mời quý độc giả xem một đoạn văn dưới đây để biết báo "CA Nhân dân" đã viết gì về vụ cá chết hàng loạt tại Vũng Áng ra sao?

Thật là ngao ngán đối với lũ "Thái Thú" Tàu! Như vậy chính công an đã xác nhận tô giới Vũng Áng là "lãnh thổ nưóc bạn".Rõ ràng những phần đất Quê Hương của cha ông chúng ta đang bị bán dần dần để biến những vùng này thành lãnh thổ của Tàu cộng nằm trong nước Việt.  Từ đó,  bọn Tàu muốn làm gì thì làm và Đảng phải chấp nhận bảo vệ chúng vô điều kiện! Nước mất nhà tan rồi đông bào ơi!
 
 

Sài Gòn: Biểu tình lớn chống Formosa gây ô nhiễm môi trường Sài Gòn: Biểu tình lớn chống Formosa gây ô nhiễm môi trường