mercredi 20 juillet 2016

Về những vấn đề nội tại của đất nước và của phong trào dân chủ

Tâm sự của Luật sư Lê Công Định với nhà báo Trần Quang Thành


Hiện tình đất nước đang diễn ra biết bao điều làm long dân bất an : Giới cầm quyền bành trướng Bắc Kinh bằng những thủ đoạn nham hiểm, trắng trợn đang tìm mọin cách thôn tính Việt Nam. Giới cầm quyền cộng sản Việt Nam nhu nhược và hèn kém đang cam tâm làm tay sai cho Trung cộng đẩy đất nước vào con đường suy sụp, nhân dân lầm than nghèo khổ.

Không cam chịu làm nô lệ cho phương Bắc, không chấp nhận chế độ độc tài toàn trị của giới cầm quyền cộng sản, nhiều năm nay nhân dân Việt Nam đã có các hoạt động đẩy mạnh phong trào đấu tranh đòi dân chủ, dân sinh.

Từ Sâi Gòn, luật sư Lê Công Định đã tâm sự với nhà báo Trần Quang Thành về những vấn đề nội tại của đất nước và của phong trào dân chủ.


Nội dung như sau – Mời quí vị cùng nghe