jeudi 8 septembre 2016

Tiến sĩ Lê Đăng Doanh : Việt Nam cần phải cải cách mạnh mẽ chính trị và kinh tế

Tiến sĩ Lê Đăng Doanh trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành

 Việt Nam đã qua chặng đường 30 năm đổi mới, theo những con số thống kê của nhà cầm quyền cộng sản kinh tế ngày càng tăng trưởng, đã hoàn thành xóa đói giảm nghèo,  thu nhập bình quân đầu người hơn 2.000 đô la Mỹ. Nhưng trên thực té tình hình kinh tế - xã hội ngày càng xấu đi, nợ công nợ xấu ngày càng trầm trọng và như cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong một bái viết nhân dịp 2/9 đã thừa nhận đang ở trong tình trạng lấy nợ mới trả nợ cũ. Đới sống của các tấng lơp nhân dân lao động ngày càng cùng cực,  tình hình chính  tri – xã hội, an ninh quốc phòng có nhiều bất ổn.
Từ Hà Nội, Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, trong cuộc trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành đã khẳng định
Việt Nam cần phải cải cách mạnh mẽ chính trị và kinh tế
Nội dung như sau – Mòi quí vị cùng nghe