dimanche 13 novembre 2016

CÂU NÓI HAY NHẤT TRONG TUẦN


Trương Tuần

http://dantri.com.vn/chinh-tri/thu-tuong-ta-da-ban-chi-thien-qua-nhieu-khong-trung-vao-ai-ca-20160801161557673.htm
Lời bình vui:

                      Thì ra toàn bắn chỉ thiên

                  Cho nên bê bối tiến lên ầm ầm

                      Tham nhũng là giặc nội xâm

               Đòm luôn một phát hồng tâm bọn này...