mercredi 23 novembre 2016

Dân oan phải chăng không tranh đấu cho nhân quyền?!

Lm Phê-rô Phan Văn Lợi trả lời phỏng vấn của nhà báoTrần Quang Thành

Dân oan thét vang "Phải phế truất Đảng cộng sản đi"  - Ảnh internet

Ở Việt Nam, nhà nước cộng sản đã dùng chuyên chính vô sản để cai trị đất nước. Quyền lực, sở hữu và tư tưởng là nhân tố để cai trị dân. Họ độc quyền sở hữu tài nguyên, đất đai để các nhóm quyên lực, quyên lơi thao túng,  tước đoạt  làm giàu trở thành tư bản đỏ.
Ở Việt Nam không chỉ có tranh chấp đất đai mà nổi bật là cuộc tranh đấu giành lại quyền sở hữu đất đai, tài nguyên đang ị bị nhà nược độc tài toàn trị tước đoạt. Trong cuộc tranh đấu kéo dài suốt mấy chục năm qua đã nổi lên lưc  lượng dân oan : Dân oan đi tranh đấu về sở hữu đất đai,  tài nguyên, dân oan đi tố cáo các quan chức tham nhũng, những vụ án oan sai, dân oan đi đâu tranh đòi nhân quyền, tự do, dân chủ vv.

Từ thành phố Huế, Linh mục Phê-rô Phan Văn Lợi đã có cuộc trò chuyện với nhà báo Trần Quang Thành  về chủ đề  “Dân oan phải chăng không tranh đáu cho nhân quyền?!
”.
Nội dung như sau – Mời quí vị cùng nghe