mardi 8 novembre 2016

Luật Tín Ngưỡng, Tôn Giáo Bộc Lộ Chế Độ Vô Thần Và Toàn TrịNhà văn Võ Thị Hảo trả lời phỏng vấn của nhà báoTrần Quang Thành
Dự kiến trong kỳ thứ hai đang diễn ra tại Hà Nội Quốc hội khóa 14 sẽ thông qua Luật Tín ngưởng, tôn giáo.
Trải qua nhiều lẩn sửa đổi, và lấy ý kiến nhiều chức sắc tôn giáo, nhưng gần như những điều luật cơ bản làm công cụ cho nhà nước cộng sản kiểm soát đàn áp tôn giáo vần giữ nguyên tuy cố thay đổi đôi chút ngôn từ.

Hội đồng liên tôn đã lên tiếng bác bỏ luật và vạch ró Luật Tín ngưỡng, tôn giáo là bộc lộ chủ nghĩa vô thần, toàn trị của nhà nước cộng sản

Nhà văn Võ Thị Hảo đã đưa ra bình luận của mình về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo qua cuộc phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành.

Nội dung như sau – Mời quí vị cùng nghe