mardi 29 novembre 2016

Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo công cụ thống trị của nhà nước cộng sản vô thần

Linh muc Anton Đặng Hữu Nam trả lời phỏng vẩn của nhà báo Trần Quang ThànhCuối kỳ họp thứ hai diễn ra tại Hà Nội hạ tuần tháng 11/2016, Quốc hội khóa 14đã thông qua Luật Tín ngưởng, Tôn giáo.

Trải qua nhiều lẩn sửa đổi, và lấy ý kiến nhiều chức sắc tôn giáo, nhưng gần như những điều luật cơ bản làm công cụ cho nhà nước cộng sản kiểm soát đàn áp tôn giáo vẫn giữ nguyên tuy cố thay đổi đôi chút ngôn từ. Hội đồng liên tôn đã lên tiếng bác bỏ luật và vạch rõ Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo bộc lộ chủ nghĩa vô thần, toàn trị của nhà nước cộng sản

Từ giao phận Vinh, Linh mục Anton đã đưa ra bình luận về Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo qua cuộc phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành,


Nội dung như sau - Mời quí vị cùng nghe