vendredi 18 novembre 2016

Quyền Lực Của Đảng Phải Được Kiểm Soát


Giáo sư Nguyễn Đình Cống trả lời phỏng vấn cua  nhà báo Trần Quang Thành

Ảnh minh họa internets

 Mới đây Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành nghi quyết 4 của Đảng cộng sản Việt Nam về chỉnh đốn, xây dựng Đảng.

Dư luạn xã hội có nhiều  cách  đánh giá khác nhau. Có người cho là nghị quyêt thể hiên nhiều nội dung mới để ngăn đà suy thoái của đảng.  Nhưng  cũng có dư luận chỉ ra về mắt ký luận nghị quyết vẫn theo con đường mòn sáo rỗng,  sơ cứng
.

Giáo sư Nguyễn  Đình Cống qua cuộc trò chuyện với nhà báo Trần Quang Thành đã đưa ra môt  vài bình luận về nghị quyết 4 như sau – Mời quí vị cùng nghe