mardi 15 novembre 2016

Tuổi trẻ dấn thân vì quê Mẹ Việt Nam tự do, hạnh phúc


Kỹ sư điện từ Nguyễn Trang Nhung trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần QuangThành


Biểu tình phản  đối Formosa gây thảm họa nhiếm độc biển  - Ảnh InternetTrong những năm gần đây tuổi trẻ Việt Nam nêu cao tinh thần yêu nước đã tham gia tich cực vào nhiều hoạt đọng của các tổ chưc xã hội sự như bảo vệ môi trường, biểu tình lên án Trung Quốc xâm lược biên giới, biển đảo, đặc biệt mấy tháng gần đây là cac cuộc biểu tình lên án tập đoàn Formosa gây thảm họa nhiễm độc biển miền Trung, gây cá chết hàng loạt gây cảnh sống điêu linh cho hàng chục triệu đông bào Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị ; tham gia cứu trợ bão lụt miền Trung vv.. 

Từ Sài Gòn, kỹ sư điện tử Nguyễn Trang Nhung đã kể lại những hoạt động này qua cuộc phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành. 

Nội đung như sau mời quí vị cùng nghe