vendredi 4 novembre 2016

Tương lai nào cho Nguyễn Phú Trọng và Đinh Thế Huynh ?!


Ông Nguyến Gia Kiểng trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành

Nguyễn Phú Trọng - Đinh Thế Huynh  -  Minh họa InternetLời giới thiệu : Tháng 10 vừa qua đã là một tháng nhiều biến cố phức tạp cho chế độ cộng sản Việt Nam. 

Đầu tháng là một cuộc biểu tình của gần 20.000 người trước nhà máy Thép Formosa tại huyện Kỳ Anh. Lần đầu tiên sự phẫn nộ của người dân đã vượt lên trên nỗi sợ. 

Giữa tháng là Hội nghị Trung ương 4, Khóa 12 trong đó điểm nổi bật là nỗi lo sợ lớn của ban cầm đầu Đảng trước khuynh hướng mà họ gọi là "tự diễn biến, tự chuyển hóa". Khuynh hướng này đã được nói tới từ lâu nhưng lần này nó có qui mô của một đe dọa sống còn trước mắt. 

Cuối tháng sau chuyến viếng thăm Trung Quốc là chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của ông Đinh Thế Huynh, thương trực ban bí thư ĐCSVN. Tại sao lại là ông Đinh Thế Huynh mà không phải là ông Trần Đại Quang, hay ông Nguyễn Xuân Phúc, hay ông Phạm Bình Minh? Và tại sao cuộc thăm viếng này lại diễn ra một tuần trước kki nước Mỹ bầu một tổng thống mới. Chuyến đi này có ý nghĩa gì và đã đạt được nhũng kết quả nào? 

Nhà báo Trần Quang Thành đã có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Gia Kiểng, ủy viên thường trực ban lãnh đạo Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên. 

Nội dung như xau – Mời quí vị cùng nghe :