Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2016

Vui cuối tuần với Trương Tuần: Món Ba Tê

 


- Cuối tuần đố đá nhau chơi cụ nhé.

- Thì cụ đố đi.

- Tôi đố cụ các quan ta thích những món gì?

- Thích thăng quan.

- He he thích món ba tê.

- Quan lại thích ba tê, xúc xích bình dân thế.


- Dạ thưa cụ 3T kia ạ.

- 3T là gì?

- Dạ bẩm cụ TIỀN, TÌNH, TẨU

- Thật thế hả cụ?


- Thì VƯỠN


Nguồn: Theo Blog Trần Nhương