samedi 7 janvier 2017

Cùng cười với Trương Tuần: QUAN BÀ ĐỐI THOẠI CUỐI NĂM- Em ơi, Tết này móm quá, bị sao Thái Bạch mất hết nguồn thu !

- Thì làm sao mà mất ?

- Cấm biếu quà Tết thì còn đâu nguồn thu em ơi...

- Hi hi, tưởng gì. Chị quê một cục. Chẳng hề hấn gì, vẫn ngon ngỏn ngòn ngon nhá.

- Em có mẹo gì mách chị với ?

- Em đâu có mà bọn đàn em nó tinh quái lắm. Nó ngồi một chỗ, vèo một phát là "lộc vào như nước sông Đà" nhé.

- Sao em nói chị chẳng hiểu con khỉ gì.

- Nó bắn quà Tết vào tài khoản, bà chị mít tờ đặc ạ...

- Thế thì hay quá, mình học lão Trần Nhương nhé.

- Học thế nào ?

- Thì VƯỠN ấy mà...

- Hi hi thì VƯỠN....
Trương Tuần

Nguồn: Theo Blog Trần Nhương