mercredi 8 février 2017

Hồ Chí Minh không xứng đáng được đăt tương tại Vienna - Thủ đô Áo Quốc


Ông Phạm Tử Bình, Thư ký Hội Ao – Viêt Dân chủ, Văn hóa trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành

Công Viên Donaupark. -  Vienna (Thủ đô Áo Quốc - Địa điểm dự kiên xây dưng tượng đài Hồ Chí Minh  - Nguồn Internet
Theo tin của Hội hữu nghị Áo – Viêt   (một tổ chức thân cộng sản) Chủ Tịch Hội này là ông Dr Peter Jankowitsch thay mặt hội làm đơn xin phép và đã đươc cấp có thẩm quyên ở thủ đô Vienna chấp nhận cho xây một khu tưởng niệm Hồ Chí Minh tại Công Viên Donaupark
.
Một vị trí tiêu biểu ở phần Á Đông của công viên đã được chọn lựa vói sự
có măt của viên  đại sứ cộng sản Viêt Nam tại Áo và Chủ tịch Hội Áo Việt.thân cộng sản
Việt Nam đầu tư vốn xây dựng khu  tượng đzì . Khi hoàn tất bàn giao cho giới hữu trách  thành phố Vienna   quản lý và bảo tri.

Theo dự kiến tượng đai Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành và đưa vảo sử dụng nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoai giao Áo – Viêt Nam (1/12/1972 - 1/12/2017)

Được tin này Hội Ao – Viêt Dân chủ, Văn hoa phối hơp  vớicac s hội đoàn người Viêt ty nạn cộng sản ở Áo, ỏ châu Âu đã làm kiến nghi phản đối việc xây dung tượng đài Hồ Chí Minh ở Vienna – Thủ đô Áo Quốc

Sau đây là ý kiến của ông Phạm Tử Binh, Thư ký Hội Áo Viêt Dân chu, Văn hóa trà lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành