jeudi 16 février 2017

KHỞI ĐẦU CỦA PHONG TRÀO TRANH ĐẤU VÌ DÂN QUYỀN

Lê Công Định


Ngày 14/2/2017 đã đi vào lịch sử Việt Nam như sự khởi đầu của phong trào tranh đấu vì dân quyền.

Chính bộ máy chuyên chính cộng sản đã góp phần vào sự kiện lịch sử quan trọng này khi tìm cách ngăn chặn và thẳng tay đàn áp, gây đổ máu người dân vô tội đi tìm công lý.
Chưa từng thấy ở quốc gia nào thời hiện đại người dân muốn thực thi quyền hiến định và luật định của mình - quyền khởi kiện - lại bị nhà cầm quyền gây trở ngại, bác bỏ và tước đoạt như thế này.Máu vô tội đổ trong tiếng nguyện cầu của người dân tìm công lý từ chính hệ thống luật pháp này đã gióng lên hồi chuông báo hiệu sự cáo chung cận kề của một chế độ nô lệ ngoại bang.
Chúng ta hãy mừng vì sự biến 14/2/2017 khiến toàn dân bừng tỉnh và nhận rõ bản chất của một thể chế chính trị không chính danh, hoàn toàn đánh mất lòng dân.
Cuộc tuần hành vì dân quyền của Linh mục Nguyễn Đình Thục đã chiến thắng và đạt được mục đích tối hậu trước nỗ lực vô vọng và tàn bạo của những kẻ cố bám víu quyền lực mục nát.
Tìm kiếm công lý giữa xã hội cộng sản tưởng chừng là ảo tưởng, nhưng đó chính là phương thức cần thiết vạch trần bản chất của nhà cầm quyền phi chính nghĩa. Dân quyền mới chính là điều chúng ta hướng đến cho mục tiêu tranh đấu ngày nay.
Hỡi nhà cầm quyền, hãy tiếp tục đàn áp!
-------------------------------------------------------------- KHUYÊN GIÁO DÂN SONG NGỌC RA VỀ
Sáng 15.02.2017, tại Giáo xứ Đông Tháp, Giáo phận Vinh, Linh Mục JB Nguyễn Đình Thục thông báo với đoàn người kiện Formosa, thể theo yêu cầu của Bề trên Giáo phận Vinh, cha và đại diện sẽ tiếp tục đến tòa án Kỳ Anh nộp đơn kiện Formosa, còn đoàn người sẽ quay trở về nhà.
Đoàn người kiện Formosa ai ai cũng nhận thấy lòng cha Thục trĩu nặng, buồn rầu. Hiện tại cha Thục đang đi thăm các nạn nhân bị đàn áp và đánh đập. Giáo dân thì đã quay về Song Ngọc.


Thật tuyệt vời khi Đức Giám mục Micae Hoàng Đức Oanh, Cha Giuse Lê Quốc Thăng, thư ký ủy ban công lý và hòa bình của HĐGM, cha Vinh sơn Phạm Trung Thành, nguyên giám tỉnh DCCT Việt Nam cùng nhiều Linh mục luôn đồng hành, bên cạnh để nâng đỡ, ủi an khi Linh mục JB Nguyễn Đình Thục cùng đoàn chiên Giáo dân Song Ngọc và Giáo phận Vinh đang bị đau khổ, đánh đập, đàn áp vì lên tiếng cho sự thật, công lý, đấu tranh cho môi trường biển trước đại họa Formosa xả độc ra biển tại miền Trung.

Lê Văn Sơn