Thứ Năm, 9 tháng 3, 2017

CÂU NÓI RẤT ĐÚNG RẤT ẤN TƯỢNG TRONG TUẦN


Trương Tuần


Hoan hô ông Chủ tịch

Chỉ đúng tổ chuồn chuồn