vendredi 3 mars 2017

Việc dựng tượng Hồ Chí Minh ở Wien thất bại – Môt thắng lơi của tinh đòan kết và hợp tác đấu tranh


Ông Phạm Tử Bình, Thư ký Hội Áo - Việt vì Dân chủ và Văn hóa trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành

Công videendwj kiện đặt towngj đài  (Hình Internet)
Trước sự đoàn kết và hợp tác đấu tranh của người Áo gôc Việt, của cộng đồng người Việt ti nạn  cộng sản ở châu Âu, ở Mỹ và Uc, với sự quan tâm hợp tác ccủa các đảng phải đối lập , nhiều chính khach ở Áo đặc biệt là giới  truyên thông   ngày 23/2/2017 mới đây, chính quyên Thủ  đô Vienna đã ra quyết định hủy bỏỉ dự  án  xây dưng tượng đài Hồ  Chí Minh

Ong Phạm Tử Bình, Thư ký Hội Áo Việt vì Dân chủ và Văn hóa đã trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành về swj kiên này như sau :