jeudi 27 avril 2017

Trà lại quyền tư hữu đất đai cho người dân là góp phần ổn định xã hội.


Luật sư Lê Công Đinh trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành.Mấy chục năm gần đây, một trong những nguyên nhân làm cho xã hội  mất ổn định đó là do giới cầm quyền cộng sản đã tước đoạt quyền tư hữu đai của người dân.

Nhóm quyền lực và nhóm quyên lợi câu kết với nhau tham nhũng đất đai, tài nguyên của đất nước để lam giàu, nảy sinh ra giai cấp tư bẩn đỏ.

Trong khi đó người dân đặc biệt là nông dân bị tước đoạt đất đai, mât tư liệu sản xuất trở nên thất nghiệp, cuộc sống ngày càng nghẻo khổ và đã phát sinh rá đội ngũ dân oan  ngày càng rộng lớn đi khiếu kiện đòi quyền tư hữu đât đai, xhoongs lại các cuộc cwowgs bực cướp đoạt đất đai của nhà cầm quyền cộng sản gây nên môt xã hội bất ổn.

Vụ cưỡng chế đất đai ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ  Đức, Hà Nội hôm 15/4 mới đây là một điển hình.

Từ Sài Gòn, luật sư nhân quyền Lê Công Định đã trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành. Ông khẳng định trả lại quyền tư hữu đất đai cho người dân là góp phần ổn định xã hội

Nội dung như sau – Mời quí vị cùng nghe