jeudi 27 avril 2017

Vụ Đồng Tâm, bạn đọc phản ánh: " Xin đừng vô tình gây khó khăn cho bà con xã Đồng Tâm"


Kính gửi Ban biên tập Blog Dân Quyền
Có lẽ các bạn cũng đồng ý rằng thắng lợi vừa qua của bà con Đồng Tâm chưa phải là thắng lợi chung cuộc . Cuộc đấu tranh chính trị này còn đang tiếp diễn , ít nhất là còn từ nay đến sau 45 ngày thanh tra Miếu Môn và đồng Sênh. Đồng Tâm vẫn cần tiếp tục sách lược đấu tranh mềm dẻo , có cương có nhu tùy tình huống và chắc chắn bà con vẫn phải tìm mọi cách tăng thêm bạn và bớt kẻ thù. Dư luận bên ngoài đừng vô tình gây khó khăn cho bà con .
Chiều nay tôi đã đọc bài “ đầu trần , tay không , lão nông trừ bạo “ của Lê Thiên – Dân làm báo . Tôi đoán tác giả muốn ủng hộ bà con Đồng Tâm , ca ngơi cụ Kình , nhưng Lê Thiên đã dùng nhiều lời lẽ quá khích , có thể gây phản tác dụng , đẩy cụ Kình vào thêm khó khăn . Chắc đến giờ, ai cũng biết cụ Kình là người có uy tín tuyệt đối với bà con và đang là người chủ chốt lãnh đạo , tổ chức cuộc đấu tranh của bà con Đồng Tâm , chống bọn quan lại tham nhũng đất đai . Cụ Kình là cái gai trước mắt của bọn quan tham và họ đã tìm mọi cách tách cụ ra khỏi bà con . Những lời lẽ ca ngợi cụ Kình nên có chừng mực phù hợp sách lược đấu tranh của bà con Đồng Tâm . Nếu làm giới chức quyền quá mất mặt , họ sẽ càng quyết tâm tìm mọi cách triệt hại cụ Kình , kể cả bằng những thủ đoạn xấu và tội lỗi hơn nữa .
Trong bài này , Lê Thiên cũng dùng lời lẽ rất cay độc , gọi những cảnh sát cơ động đã giác ngộ đứng về phía dân là “ đám thảo khấu “ . Lúc này , lẽ ra nên dùng hình ảnh các CSCĐ đã quy phục lẽ phải , đứng về phía dân , để vận động những cảnh sát cơ động khác còn đang phân vân giữa nhiệm vụ đàn áp dân và ý thức tự chuyển biến đứng về với dân chứ không nên nhục mạ họ .
Làm báo về những sự kiện chính trị như thế này , người viết cũng nên cân nhắc ngôn từ , dùng có sách lược , không nên dùng ngôn từ hoàn toàn theo cảm tính.


Xin phản ánh với BBT Dân Quyền và đề nghị các bạn cân nhắc thận trọng khi đăng những bài tương tự .
Trần Xuân Thành – 26-4-2017 , 9:00 PM