mardi 28 novembre 2017

BẮC NINH: Khá nhiều cường hào, ác bá nổi lênBắc Ninh: Đảng viên phản ánh đến Bộ Chính Trị và Tổng Bí Thư v tệ nạn Cường hào ác bá là đảng viên lãnh đạo nổi lên khắp nơi, hoành hành, cướp bóc, trấn lột bát cơm của dân thường.