mardi 28 novembre 2017

Hãy tẩy chay, Hãy tẩy chay


Hãy tẩy chay hai văn phòng luật sư Phúc Luật của Nguyễn Hương Quê và Huy Hoàng của Nguyễn Tâm Hoàng.

Hai Luật sư này, là chủ nhiệm và phó chủ nhiệm trong Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên, đã bỏ phiếu theo lệnh quan cầm dây khai trừ đồng nghiệp của họ là ông Võ An Đôn, luật sư của người nghèo và người bị oan sai.

Làm sao hai luật sư vô tâm này lại có thể biện hộ cho ai trong những phiên tòa do quan tham áp đặt
                                        
                                        quan cầm dây

Vị luật sư thứ ba trong Ban Chủ nhiệm là Luật sư Nguyễn Khả Thành (phó Chủ Nhiệm)  đã can đảm từ chối lệnh trên khai trừ đồng nghiệp của mình.