jeudi 9 novembre 2017

SỰ TRỚ TRÊU CỦA LỊCH SỬ!


Mạc văn Trang

Có bạn trẻ nêu câu hỏi: “Phủ nhận giá trị của cách mạng Tháng Mười Nga thì cũng phủ nhận sự hy sinh của Hồng quân Liên xô đánh bại phát xít Đức à”? Lịch sử quả là trớ trêu, người ta lên án cách mạng tháng 10 Nga, giật đổ tượng Lenin, stalin, nhưng ở nhiều nước châu âu vẫn gìn giữ tượng đài tưởng niệm Hồng quân Xô viết; ngày chiến thắng Phát xít, nhân dân vẫn đến đặt hoa, tưởng nhớ các chiến sĩ Xô viết đã hy sinh... 
Tôi đã đến thăm và ngạc nhiên về khu Tưởng niệm Hồng quân Liên xô rất hoành tráng tại Berlin, được xây dựng trước đây thuộc về Tây Đức .
Tôi cũng đến thăm đài tưởng niệm chiến sĩ Xô viết tại Warrszawa.


Budapest.Như vậy xem ra lịch sử cũng công bằng... 

Lại hỏi: “Không có cách mạng Tháng 10, sao có quân đội Xô viết hùng mạnh đánh thắng Phát xít Đức”? Nếu vậy lại hỏi: “Không có Đảng lãnh đạo, sao Trần Hưng Đạo ba lần đánh tan quân Nguyên Mông, mà thế giới kinh hãi hơn cả Hitler”? Chịu!

8/11/2017
MVT