mardi 5 décembre 2017

Đừng tham quyền cố vị nữa ông Trọng ơi!


Lê Minh Nguyên

Trong buổi tiếp xúc cử tri của CTN Trần Đại Quang ở Saigon ngày 1/12, cán bộ lão thành Hồ Quang Chính nói “Các đồng chí nhớ rằng có hơn 90 triệu dân đang đứng đằng sau. Tôi tán thành tinh thần của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhưng phải tìm người đốt lò như thế nào để củi khô, củi tươi cũng cháy nhanh được".
Ông Chính không phải là cử tri bình thường mà là cán bộ lão thành. Ông muốn lấy củi đậu để nấu đậu, lấy tinh thần “đốt lò” của ông Trọng để đốt ông Trọng vì ông Trọng không đốt nỗi lò thì cần nên tìm người khác để đốt lò thay ông.

Vậy ai là người có thể đốt lò thay ông? Chống tham nhũng ông Quang nói sẽ ưu tiên thu hồi tài sản bởi "chỉ xử lý bỏ tù thì thắng lợi không trọn vẹn". Nếu ông Quang làm được việc này thì rõ ràng ông Quang đang muốn thay ông Trọng để đốt lò. - vnexpress 1/12/17 (http://bit.ly/2AjyRlr
 
Trần Đại Quang

Ông Quang còn muốn cho dân chúng được quyền sở hữu đất đai, điều mà Đảng CSVN cấm kỵ.

Trong ngày tiếp xúc cử tri này, khi nói về Thông tư 33 năm 2017 của Bộ TNMT quy định việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất buộc phải ghi tên tất cả thành viên trong gia đình cùng sử dụng đất, ông cho biết “Ai có tài sản thì ghi vào, ai không có thì thôi. Ai sở hữu đất đó thì ghi vào chứ ghi cả gia đình vào làm gì?” - phapluat 1/12/17 (http://bit.ly/2AiBd49)

Ông Quang ơi! Cử tri Hồ Quang Chính nói “có hơn 90 triệu dân đang đứng đằng sau” để giúp ông đốt lò thay ông Trọng.


Lê Minh Nguyên
1/12/17