samedi 24 mars 2018

Báo động khẩn !

Kính gửi Ban Biên Tập

Sự an toàn của hai nhà tu hành đang bị đe dọa, xin đề nghị cứu giúp.
Linh mục Phê-rô Phan Văn Lợi ở Huế vừa có thư khẩn cấp.

Hòa thượng Thích Không Tánh và Linh mục Phê-rô Phan Văn Lợi
Hòa thượng Thích Không Tánh vừa đến nhà tôi (16/46 Trần Phú). Đang khi Thầy nói chuyện với tôi thì có 4-5 công an trẻ, mặc thường phục, đòi thầy phải ra khỏi nhà tôi. Chúng dùng lời nói rất vô lễ, thô tục, xưng mày tao với Hòa thượng. Chúng khơi lại chuyện hôm trước thầy định ra chùa Phước Thành để phát quà cho thương phế binh. Tôi ra yêu cầu họ phải cư xử đúng phong cách công an và đúng pháp luật. Họ lại chửi bới và định hành hung tôi. 

Chúng dọa nếu thầy Không Tánh ra khỏi nhà tôi thì chúng sẽ chém.

Anh em nào ở Huế có thể đến tiếp cứu thì mời đến. Nguy cấp lắm

Lm Phan Văn Lợi. 17g40 phút chiều 22-03-2018

 Người gửi Lý Đăng Thạnh, Sài Gòn, Việt Nam