mardi 27 mars 2018

MẤT THIÊNG

Ông Lê Nin ở nước Nga,
Bỗng dưng bị chúng vật ra thế này,
Nằm ngửa ông vẫn chỉ tay,
Lý tưởng tao vẽ đã bay về giời,
Ở lại một lũ dở hơi,
Miệng hô, tay vét không ngơi làm giàu.