dimanche 6 mai 2018

Dân nào chịu nổi? Tội lỗi do đâu?


Thiện Tùng

Không biết Nguyễn Thu Giang moi từ đâu ra bảng thống kê nợ do những “quả đấm thép” từ các võ sĩ Quốc doanh tạo nên. Thông tin nầy nhảy múa trên các trang mang xã hội suốt cả tuần qua mà chẳng nghe quan chức hay hệ thông truyền thông Quốc doanh phản bác. Có lẽ, theo nguyên tắc Việt Minh “làm thinh là đồng ý”. Nguyễn Thu Giang hỏi “Dân nào chịu nổi?”, Tùng tôi phụ họa “Tội lỗi do đâu?”
1/ Dân nào chịu nổi?  
 
NguyễnThu Giang
 NHỮNG KHOẢN NỢ NÀY KHÔNG PHẢI DO DÂN GÂY RA
 


2/ Tội lỗi do đâu? (Thiện Tùng)


Ảnh minh họa
Xin mọi người hãy nhớ lại, lúc đương quyền ông Nguyễn Sinh Hùng, chủ tịch Quốc hội, ông Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng Chính phủ v.v… đã từng bác bỏ những ý kiến phản biện một số dự án phản khoa học nầy. Tại các diễn đàn hội họp cấp cao, các ông chém gió: “Đây là quyết định của Bộ Chính trị không thể không làm”. Thế mà cả Bộ Chính trị vẫn lặng thinh, vô hình trung là cả Bộ Chính trị  chủ trương và bật đèn cho triển khai những quả đấm thép nầy?. Nếu không phải thế thì giải thích sao đây, tại hội nghị TW Đảng lần thứ 6/khóa11, Bộ chính trị tự phong kỷ luật tập thể và quyết định cách chức Nguyễn Tấn Dũng nhưng không thành khi đưa ra Ban Chấp hành, tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải rơi lệ khi đang đứng trên bụt tổng kết kết quả hội nghị.

Căn cứ Quy định 102/QĐ/TW ra ngày 15/11/2017 nói về “Xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm”:

Tại chương 1, điều 1, khoản 2 của Quy định 102 đã ghi: “Đảng viên sau khi chuyển công tác, nghỉ việc hoặc nghỉ hưu mới phát hiện vi phạm vẫn phải xem xét, kết luận; nếu vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật thì phải thi hành kỷ luật theo quy định của điều lệ đảng, pháp luật của nhà nước”.

 Tại chương 3, điều 16, khoản 2, mục đ đã ghi: “Vi phạm một trong các trường hợp sau đây thì kỷ luật bằng các hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ): Quyết định, phê duyệt hoặc tổ chức thực hiện dự án đầu tư gây lãng phí, thoất thát tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước; đầu tư công tràn lan không hiệu quả; chi tiêu công quỷ trái quy định”.

Nếu áp dụng triệt để Quy định 102/QĐ/TW, chỉ cần dựa và 2 trích dẵn vừa nêu thì mỗi cá nhân trong Bộ Chính Đảng CSVN khó thoát khỏi một trong những hình thức kỷ luật Đảng? Và lấy việc thua lỗ, thất toát khổng lồ như bảng thống kê mà Nguyễn Thu Giang đưa ra, nếu không tất cả thành viên BCT, thì cũng không phải chỉ có Đinh La Thăng bị xử lý theo pháp luật.

Người viết chỉ gợi suy thế thôi. Mọi việc chờ hành xử của Tổng Bí thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng – “Một minh quân”, “Người đốt lò vĩ đại”… mà miệng đời đã và đang tán tụng.

05/05/2018
     T.T