jeudi 3 mai 2018

nghĩ về cộng sản[kính tặng Ts.Nguyễn Quang A]

1.

Người cộng sản, người cộng tài sản.
cộng tài nguyên, gia sản, mọi nguồn.

Cộng mồ hôi nước mắt máu xương.
của tầng lớp lao động khốn khổ.
của bao đời quê cha đất tổ.
để dựng nên cung điện ngai vàng.

 

Theo kiều cách “chủ nô bầy đàn”.
Chủ, bạo chúa thống trị tất cả .
Bầy quan tham, “đàn thú hoang dã”
Như một thời tăm tối điêu linh.

Người cộng sản theo đó thành hình.

2.
Chính Lénine triển khai lệch lạc,
Thuyết Cộng Đồng, thuyết của Karl Marx.

Khiến Staline lập đảng hung tàn.
Đảng Sô-vanh Sô-viết dã man.
Diệt phát-xít để thành phát-xít.
Dùng máu xương tạo nguồn lợi ích.

Tổng bí thư, một tên chủ nô.
Bộ chính trị, bầy đàn Liên-Xô
Biến Đông Âu thành vùng ” bị trị”.

3.
Học thuyết Marx đâu được hiểu kỹ.
Commun là “cộng đồng”, là “chung”
Không phải là “cộng”, “gom”, “tập trung”
Chằng có gì “tài sản ”, “tài phán”.

Tại sao phải “chuyên chính vô sản”.
Để tước quyền “tư hữu” tư nhân
Quyết lập ra “sở hữu toàn dân”
Để cướp đất, cướp nhà, cướp nước..

Gom vào tay độc tài bạo ngược.
Vào nhóm phe lợi ích vô tâm
Để bán buôn với bọn ngoại xâm.
Xây lâu đài, kho tàng, biệt phủ.

Xóa nhân quyền, nhân văn, dân chủ.
Luôn mị đời theo Marx Lénine.

4.
Nhưng từ lâu Marx tự hiểu mình.

Marx ở Anh, cuối đời, ước vọng.
Về Cộng Đồng nhân bản khai phóng.
Nơi “Mọi người chan chứa tình người”
”sống tương thân tương trợ yên vui”.

Không còn cảnh “bộc lột hoang dã”
Chẳng “chủ nô bầy đàn” hèn hạ.
Như thú hoang thời kỳ u minh.
”Lấy máu tươi làm mượt lông mình”

Một ước mơ thắm sâu nhân vị.
Marx qua đời đã nhiều thập kỷ.
Vẫn còn đây trong cõi mênh mông.
Communism, Chủ Nghĩa Cộng Động.

Một ước mơ trong nhiều mơ ước.

5.
Cộng động nhỏ thầm mơ, có được.
Khi búa liềm nát ở Tây Phương.
Khi Liên-sô rời rã tang thương.
Đảng cực tả nhòa vào cánh hữu

Còn lại chăng dăm đàn bảo thủ.
Bắc Triều Tiên,Trung Quốc, Việt Nam.
Theo mô hình Sô-viết lam nham.
Bí thư đảng, chủ bầy Sâu Rốm.

”Một bầy sâu” nằm bò lổm nhổm,
Bè Sâu Kèn, nhóm Sâu Đục Thân
Cạp đất đai, gậm nhấm sức dân.
Khiến sông núi chìm vào u tối.

Một đảng khác đang xoay đường lối.
Đảng Castro trong nước Cuba.
Chuyển mình theo Thế Giới Thứ Ba.
Làm hạt nhân đổi thay Nam Mỹ.

6.
Cộng Đồng mới theo thuyết Dân Túy
Tách quốc gia, tự trị một miền.
Một cộng đồng tôn trọng nhân quyền.
Sống tư do, văn minh, an lạc.

Hạnh Thông Tây,2018
ĐÒAN THUẬN