vendredi 8 juin 2018

Tổ quốc tôiBiển rộng sông dài tổ quốc tôi

Than ôi, sắp mất đến nơi rồi

Biển Đông chín đoạn mưu loài sói      

Kinh tế đặc khu dụ lũ ruồi          

Hám lợi ô danh loài bán nước

Ngu si phản tộc lũ buôn nòi             

Ai ơi tỉnh lại đừng mang tội

Non nước không dung một lũ dòi./.

                                6/2018
 Mười Hoàng