mardi 7 août 2018

CỦA TA HAY CỦA TÀU?


FB THÁI BÁ TÂN


Trung Quốc chiếm biển đảo,
Đáng phải xem kẻ thù.
Chính quyền gọi là bạn,
Còn mời vào đặc khu.

Ngư dân bị cướp, giết,
Thế mà rồi chính quyền
Chỉ gọi là tàu lạ,
Không dám gọi đúng tên.Không ai là không biết
Cái dã tâm thằng Tàu,
Trừ mấy ông lãnh đạo,
Vì hèn và ngu lâu.


Dân è cố đóng thuế
Nuôi bộ máy công quyền,
Những mong được yên ổn
Làm ăn và kiếm tiền.


Thế mà chúng, khốn nạn,
Hết sưu cao, thuế cao,
Giờ ra cái luật mạng
Định bịt miệng đồng bào.


Người sinh ra để nói.
Chó để sủa gâu gâu.
Cớ sao lại cấm sủa?
Sợ điếc tai thằng Tàu?


Chính quyền hèn với giặc,
Nhưng lại ác với dân.
Quên hay không thèm nhớ
Ai đang nuôi mình ăn?


Tự nhiên cứ muốn hỏi
Thằng chính quyền của ta
Là của ta, dân Việt
Hay của bạn Trung Hoa?


Thêm một câu hỏi nữa
Dân chắt chiu từng đồng
Đóng thuế nuôi bọn chúng.
Có nên đóng nữa không?


Thái Bá Tân
1.8