jeudi 9 mai 2019

Những người vì nước vì dân: Ngày ra tù là ngày chiến thắng!

Lao tù không bẻ gục được người yêu nước thương nòi như chế độ buôn dân bán nước mong muốn.

Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh hiên ngang trở về