samedi 28 septembre 2019

CỤ CHO TÔI CHỬI MỘT CÂU


Trương Tuần

Thứ năm ngày 26 tháng 9 năm 2019 11:27 AM


- Tiên sư cụ cái thằng thù địch !

- Sao hôm nay nóng tính, chửi bới ghê thế.

- Thì tôi căm bọn nó, nó bảo mình không dân chủ, quan xa dân...vân vân và vân vân. Tức ghê cơ.

- Cụ có việc gì chứng minh ?

- Thì cụ đọc báo nói 9 người trốn ở Hàn Quốc là bọn đi nhờ chuyên cơ.

- Ô hay thế, như xe ôm cụ nhỉ.

- Theo tôi phải xem ai đằng sau việc cho đi nhờ này, chắc chắn không vô tư đâu cụ nhỉ.

- Thì VƯỠN...