samedi 14 septembre 2019

Giới hữu trách Cộng sản phải biết nghe tiếng nói của người dân

Cậu chỉ mới 21 tuổi ...

Cậu không biết 29 ngoại ngữ ...

Cậu không biết cách nung gạch sưởi mùa đông ...

Cậu không biết làm thơ hay mượn thơ trong tù ...

Cậu không có bút hiệu nào khác để viết về Hoàng Ch Phong ...

Cậu không che dấu dáng vẻ "mặt dơi mõm chuột" của mình ...

Thế mà cả thế giới nể phục, yêu quí cậu.
Vì họ biết cậu là ... hàng thật!