mardi 10 septembre 2019

Hai người cuối cùng biểu tình ngày 10/06/2018 vừa ra tù


Hai bạn biểu tình phản đối đặc khu, phản đối cho TQ thuê đất 99 năm ngày 10/06/2018, vừa ra tù. Hai bạn được tặng hoa, đẹp rạng ngời. Đây cũng là hai người cuối cùng biểu tình ngày 10/06/2018 ra tù.