15 juillet 2015

Việt nam đang chuẩn bị đối phó với chiến tranh?

 Việt nam đang chuẩn bị đối phó với chiến tranh?
Mấy ngày vừa qua loa phường Bách khoa nơi tôi đang cư trú đã đọc danh sách tuyển quân. Đây là 1 điều lạ vì thông lệ Việt Nam chỉ tuyển mỗi năm hai lần vào mùa Xuân và Thu. Tôi có hỏi bạn bè ở một số địa phương thì họ cũng cho biết ở đó đang chuẩn bị tuyển lính.


Tin tức trên mạng mấy ngày nay cho thấy các phương tiện chiến tranh đang được tấp nập chuyển về khu vực Đà Nẵng.
Phai chăng chiến tranh sắp xảy ra? Chúng ta phải làm gì?


Chú thích : : Các trang mạng xã hội đưa hình ảnh mấy ngày qua nhiều chuyến xe lưa chuyên dung kéo dai chạy theo hướng Bắc  Nam đã chở nhiều xe tăng, xe thiết giáp và vũ khí hạng năng phủ bạt kin (Chú thích của Tiếng Dân)

Nguồn : Tiếng Dân