31 mars 2017

Báo lề Dân để dân tin, dân yêu !


Nhà báo Mai Tú Ân trao đổi với nhà báo Trần Quang Thành

Hội viên Hội nhà báo dộc lập Việt Nam - Ảnh Internet


Trong nhiều năm gân đây, với sự phát triển của công nghê thông tin, các mạng xã hôi ra đời đã góp phần phát triển hê thống truyên thông được mọi người goi là lề dân

Thông tin lề dân  đưa nhiều thông tin kịp, thời , xác thực phả vỡ bức tường bưng bít sự thật, gian trá  của hệ thống thông tin lề đảng.

Nhà báo Mai Tú Ân đã có cuộc trao đổi với  nhà báo Trần Quang Thành vê vai trò của báo chí lề dân làm  cho dân tin , dân yêu

Nội dung như sau – Mời quí vị cùng nghe