10 mars 2017

Cuối tuần cùng vui với Trương Tuần : THƯƠNG NHAU


Trương Tuần
- Cụ ơi, tôi vui lắm thấy tình thương yêu của ta còn đầy ăm ắp nhá.

- Sao đọc nhiều bài báo nói dân Việt bây giờ vô cảm...

- Họ nói linh tinh cụ tin làm gì.

- Thế cụ cho tôi vài thí dụ.

- Thì đây các doanh nghiệp tặng xe tiền tỷ cho rất nhiều tỉnh...

- Ôi cụ ơi, không ai cho không cái gì "bấc đi chì lại" đó.

- Phải công nhận họ tốt bụng chứ "nhiễu điều phủ lấy giá gương"

- Tôi chả tin.

- Ô hay cái cụ này không tin các cơ quan công quyền tuyền các vị có đai có đẳng xuất sắc cả... thì tin ai..

- Thế sao các nơi ấy lại trả xe lại doanh nghiệp ?

- Thì nhận rồi nay tỉnh lại thương doanh nghiệp nên tặng lại doanh nghiệp.

- Tôi chịu cái lí sự cùn của cụ từ lâu rồi

- Thì VƯỠN...He he