23 mars 2017

Về Youtube Thuộc Tài Khoản Tiếng Dân Việt Media Bị Chính Phủ Việt Nam Cấm Lưu Hành
Tháng 2/2017 vừa qua, thay mặt Chính phủ Việt Nam Bộ Thông tin và Truyền thông đã gửi tới YouTube danh sách 17 video trên  YouTube phải gỡ xuống  vì có nội dung sai lệch các sự kiện lịch sử, kích động hận thù quốc gia, khiêu dâm và được xem là bất hợp pháp tại Việt Nam.

Ngày 17/3/2017,  Tiếng Dân Việt Media đã nhận được thông báo từ nhóm YouTube, Thông báo có đọa viết “Chúng tôi đã nhận được một đơn khiếu nại pháp lý về video của bạn từ chính phủ. Sau khi xem xét, video sau đây: Bộ trưởng Trương Minh Tuấn – Kẻ vu cáo bỉ ổi! đã bị chặn xem trên trang web YouTube ở (các) quốc gia sau:
Vietnam
Thông báo giải thích  : “YouTube chặn nội dung trong trường hợp cần thiết để tuân thủ luật địa phương. Hãy xem lại bài viết trong trung tâm trợ giúp của chúng tôi về khiếu nại pháplý//support.google.com/youtube/answer/3001497?hl=vi.

Theo thông báo  yuotube chỉ bị gỡ trên tran web Việt Nam, còn các quốc gia khác trên toàn câu vẫn xem được. Chứ không như yêu cầu cẩu phía  Việt Nam gở trên phạm vi toàn cầu.
Để rộng dường dư luân, Tiêng Dân Việt Media phát lại youtbde của mình đã bị phía Việt Nam cấm lưu hành.
Mời quí vị theo dõ