22 mars 2017

Nguyễn Tấn Dũng thề trở lại chính trường, lên ngôi tổng thống để đè bẹp phe Nguyễn Phú Trọng [108Tv]