13 mars 2017

Thiếu tướng Trương Giang Long: “Trung Quốc không bao giờ từ bỏ dã tâm thôn tính nước ta”!Bàn đồ Chiên trang Biên giới Việt Trung 2/1979
Trên mạng xã hội FB, trang Ánh Sáng Soi Đường đã trích dắng video bài nói chuyện cua Thiếu tướng  Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tông cục chính trị Công an nhân dân, Giám độc Học viên chính trị Công an nhân dân về hiện tình đât nước.
Trong phần  này Thiếu tướng  Trương Giang Long nói về quan hệ Việt Nam – Trung Quốc - Hoa Kỳ, và đã khẳng đinh Trung Quốc chưa báo giò từ bỏ dã tâm xâm lược nước ta.
Sau đây là phần trích đăng bài nói chuyện của Thiếu towng công an Trương Giang Long.
Mời quí vị  cùng nghe