18 mars 2017

Phát triển xã hội dân sự góp phấn dân chủ hóa đất nước và an sinh xã hộiTiến sĩ Nguyễn Quang A trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành
Năm 2016 và 3 tháng đầu năm 2017 hoạt động xã hội dân sự  ỏ Việt Nam có nhiều bước  tiến đáng ghi nhận. Nôi bất là hoạt động sát  cánh với ngư dân  4 tình miền Trung vach rõ tội ác của tập đoan thép Formosa Hà Tình  xả thảii hoa  chất cực độc ra biển gây ô nhiêm  nghiêm trọng  làm cá  chết hang  loạt ;  là hoạt đông  đưa người ra  ứng  cự tự do Đâị biểu Quốc hội khóa 14.

Bên canh đó một số hoạt động khác của xã hội dân sự bị   trầm lắng, gây ra nhiều nhận xét, đánh giá khác  nhau.

Từ Hà Nội, Tiến sĩ Nguyễn Quang A, môt người hoạt động xã hội dân sư đã có cuộc trao đổi  về nội dung nói trên với nhà báo Trần Quang Thành qua cuộc phỏng vấn sau đây.

Mỏi quí vị cùng nghe.